IPO akcií z pohledu investorů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce analyzuje důsledky IPO akcií v České republice pro investory od počátku emise vybraných hlavních titulů Burzy cenných papírů Praha až po současnost. A to z pohledu zhodnocení kurzu akcie a zisku vyplacených dividend investorovi.
Bachelor thesis analyzes the effects of IPO shares in the Czech Republic for investors since the beginning of the main emissions of selected titles Prague Stock Exchange to the present. And in terms of share price appreciation and dividends paid to the investor profits.
Description
Citation
NEKOVÁŘ, T. IPO akcií z pohledu investorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
Ing. František Šebek, Ph.D., MBA (předseda) doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Polák, Dr. (člen) JUDr. Petr Kopřiva (člen) prof. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2009-06-15
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO