Rodinný dům s ordinací praktického lékaře

Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a vypracováním projektové dokumentace pro provedení stavby objektu rodinného domu v Blažovicích. Objekt se nachází na parcele č. 653/1,v katastrálním území Blažovice. Dům je členěn na obytnou část pro čtyř člennou rodinu a ordinaci praktického lékaře. Je situován v zčásti zastavěném okolí. Část pro bydlení má dvě nadzemní podlaží, provozovna jedno nadzemní podlaží,objekt je částečně podsklepen. Součástí je garáž pro dva osobní automobily. Vedle pozemku se nachází místní komunikace IV.třídy. Návrh domu respektuje územní plán obce i uliční zástavbu. Projektová dokumentace je zpracována v souladu s aktuálním zněním platných zákonů, vyhlášek a norem. Obrys domu je nepravidelný, zastřešení řešeno dvěma plochými střechami. Konstrukční systém stěnový, zděný. Objekt je situován na mírně svahovitém povrchu.
This bachelor's thesis focuses on design and elaboration of documentation for construction of a detached house in Blažovice. The house is to be situated on plot number n.653/1,cadastre unit:Blažovice. The house is divided into living part for a family and GP surgeries. The part for living is two floored, GP surgeries only one,object is partial basement, includes a garage for two cars. A local road is located near by the plot (classIVroad). The proposition and the design of the building have respect for both commune plan and current buildings. The documentation is elaborated with regard to the contemporary Czech legislative and standards. Platform of the building has an irregular shape, roofs are designed as flat roofs. Structural system of the building is designed as wall - and - masonry structural system. The building is located in a mild terrain.
Description
Citation
ČTVRTEČKOVÁ, L. Rodinný dům s ordinací praktického lékaře [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2017-06-13
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO