Řešení technologické etapy hrubé vrchní stavby objektu horského hotelu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Obsahem bakalářské práce je výstavba Horského hotelu, konkrétně realizace hrubé vrchní stavby se zaměřím na zděné nosné konstrukce a provádění stropních konstrukcí pomocí panelů SPIROLL. Zahrnuje technickou zprávu se zaměřením na danou technologickou etapu, situaci stavby se širšími vztahy dopravních cest, výkaz výměr, technologický předpis pro zděné nosné konstrukce, technologický předpis pro provádění stropů SPIROLL. Součástí je také technická zpráva zařízení staveniště, časový harmonogram, návrh strojní sestavy, kontrolní a zkušební plán a bezpečnost ochrany zdraví při práci.
The subject of this bachelor's thesis is a consturction of a Mountain hotel, in detail structural work of upper construction with brick support structure and ceiling panels SPIROLL being the main focus of this thesis. The thesis also includes a technical report, site lay-out with broader relations to traffic routes, acreage list, technological directive for brick support structure, technological directive for ceiling panels SPIROLL. Technical report of building site equipment, time schedule, draft of a machine setup. Inspection-check plan, safety and protection of health during work are also included.
Description
Citation
FRANC, F. Řešení technologické etapy hrubé vrchní stavby objektu horského hotelu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2017-06-14
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO