Laboratorní úlohy v LOGO! Soft Comfort

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Ve své bakalářské práci jsem se zabývala návrhem nových laboratorních úloh ve vývojovém prostředí Siemens LOGO! Soft Comfort pro předměty jako jsou Automatizace a Programovatelné automaty.
Bachelor‘s thesis deals with the design of new laboratory tasks in the development environment Siemens LOGO! Soft Comfort for subjects such as "Automation" and "Programmable logic controllers".
Description
Citation
KALABUSOVÁ, K. Laboratorní úlohy v LOGO! Soft Comfort [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (člen) Ing. František Vdoleček, CSc. (člen) Ing. Olga Davidová, Ph.D. (člen) Ing. Radek Poliščuk, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-06-14
Defence
Studentka obhájila bakalářskou práci, prezentace byla na velmi dobré úrovni.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO