Návrh marketingové strategie spolku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce se zabývá inovací marketingové strategie spolku se zaměřením na uspořádání akce „Den Princezen“. V teoretické části vymezuje pojmy týkající se neziskové organizace, marketingu, marketingové strategie a popisuje marketingové analýzy, které jsou následně sestaveny v druhé části této práce. Závěrečná část je věnována vlastním návrhům řešení, které by měly vést ke zlepšení stávající situace.
The thesis deals with a marketing stratégy inovation focusing on community event „Day of Princesses“. Theoretical part defines terms related to organizing non-profit organization, marketing and marketing strategies. Further, it decribes marketing analyzes which are assembled in the second part of this work. Final section of the thesis is develoted to own resolution proposals, which should lead to improvement of current situation.
Description
Citation
HRAZDÍROVÁ, N. Návrh marketingové strategie spolku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení a ekonomika podniku
Comittee
doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D. (místopředseda) Ing. et Ing. Pavel Juřica, Ph.D. (člen) Ing. Petr Novák, Ph.D. (člen) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-06-08
Defence
otázka vedoucího: zodpovězena otázky vedoucího: zodpovězeny Ing. Novák Ph.D.: Uvádíte, že přebytek příjmů nad výdaji použijete na nákup kempingového vybavení, zdůvodněte. zodpovězeno doc. Pirožek: Kde odhadujete business v neziskové sféře v budoucnu? zodpovězeno doc. Zich: Vysvětlete, kdo je pro vás konkurentem? částečně zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO