Zařízení pro detekci bezdrátových sítí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá bezdrátovými sítěmi WiFi a návrhem zařízení pro detekci bezdrátových sítí v bezlicenčním pásmu 2,4 GHz. Práce je rozdělena na dvě části. První část obsahuje popis základního standardu IEEE 802.11, jeho doplňků, fyzické a spojovací vrstvy a zabezpečení bezdrátových sítí, kde jsou vysvětleny základní principy fungování WiFi sítí. Druhá část práce se zabývá návrhem vlastního zařízení, popisem použitých součástek a ukázkou vývojové diagramu, který slouží k znázornění algoritmu programu zařízení pro detekci bezdrátových sítí.
This thesis deals with Wifi and presents proposal of device for wireless network detection working in free of licence band 2,4 GHz. This work is devided into two parts. First includes a description of standart IEEE 802.11, it's apendix folowed by a description of physical and connection layer and wireless network security. In this part, basic principles of Wifi networks are explained. The second part of the thesis concerns a proposal of device for wireless networks detection. The second part also includes a list and description of used components and flow diagram, that illustrates an algorithm for wireless network detection.
Description
Citation
PROCHÁZKA, M. Zařízení pro detekci bezdrátových sítí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektronika a sdělovací technika
Comittee
prof. Dr. Ing. Zdeněk Kolka (předseda) prof. Ing. Miroslav Kasal, CSc. (místopředseda) Ing. Michal Kubíček, Ph.D. (člen) prof. Mgr. Páta Petr, Ph.D. (člen) Ing. Michal Zamazal, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-15
Defence
Student prezentuje výsledky a postupy řešení své bakalářské práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO