Bariérové vlastnosti hydrogelů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Hlavním cílem diplomové práce je posoudit bariérové vlastnosti hydrogelů. Bylo zkoumáno celkem 6 druhů agarosových hydrogelů, z nichž 5 druhů gelu bylo obohacených o huminové kyseliny izolované z různých zdrojů. Huminové kyseliny byly vybrány z nabízených standardů společnosti IHSS, konkrétně šlo o vzorky Leonardite, Elliott Soil, Suwannee River, Pahokee Peat a Nordic Lake. Za pomoci UV–VIS spektrometrie byla sledována koncentrace měďnatých iontů, které sloužily jako difúzní roztok. Výsledky difúzních koeficientů byly vyhodnoceny několika difúzními metodami. Byla použita metoda difúze v rovinné desce a tři možná řešení difúze konstantního zdroje.
The main objective of this thesis is to judge the barrier properties of hydrogels. It was examined in total six kinds of agarose hydrogels, of which five kinds of gels was enriched with humic acids isolated from various sources. Humic acids were selected from IHSS standards, specifically Leonardite, Elliott Soil, Suwannee River, Pahokee Peat and Nordic Lake. Using UV-VIS spectrometry, copper ion concentrations were used to serve as a diffusion solution. Results of diffusion coefficients were evaluated by several diffusion methods. The method of diffusion in the plane of the board and three possible diffusion solutions of the constant source were used.
Description
Citation
KRÁLOVIČ, M. Bariérové vlastnosti hydrogelů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Spotřební chemie
Comittee
prof. Ing. Miloslav Pekař, CSc. (předseda) prof. Ing. Michal Čeppan, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Karel Friess, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdenka Kozáková, Ph.D. (člen) doc. Ing. Irena Kratochvílová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Marián Lehocký, Ph.D. (člen) prof. Ing. Michal Veselý, CSc. (člen)
Date of acceptance
2017-05-29
Defence
Friess: Dochází v gelech k tvorbě vyšších agregátů? Pekař: Ovlivní přítomnost supramolekulárních struktur difúzi měděných iontů? Friess: Je správně uvedená jednotka u difúzních koeficientů? Byla stabilizována, resp. monitorována teplota během dlouhodobých měření? Bylo měněno nastavení parametrů při nastavení „řešitele“ v programu MS Excel? Čeppan: Jak se promítalo zvolení různých proložení do odchylky měření?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO