Rozhledna

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Obsahem této diplomové práce je návrh a posouzení nosné konstrukce rozhledny ležící mezi obci Horní Lhota a Provodov. Konstrukce byla navržena jako ocelová ve dvou variantách. Varianta A je tvaru kvádru s délkou strany 6,8 m a výškou 37,7 m. Varianta B je tvaru přesýpacích hodin o výšce 39 m. Půdorysem je pravidelný osmiúhelník s proměnným průměrem. Podrobný statický výpočet a výkresová dokumentace byla zpracována jen pro variantu B.
The contents of this graduation thesis is design and assessment of the load-bearing structure of the observation tower situated between the village of Horni Lhota and Provodov. The construction was designed as a steel structure in two variants. Type A is cuboid shape with a side lenght ground plan 6,8 m and height of 37,7 m. Type B is an hourglass shape with a height of 39 m. Ground plan is a regular octagon shape with variable diameter. Detailed static calculation and drawing documentation was processed only for option B.
Description
Citation
GÁBOR, L. Rozhledna [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
Date of acceptance
2017-02-01
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO