Implementace statistické metody KDE+

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
Abstract
V rámci diplomové práce jsem představil novou statistickou metodu KDE+ (Kernel Density Estimation plus), pomocí níž lze detekovat shluky bodů na liniových datech. Vytvořil jsem samostatně běžící aplikaci, která umožní případným zájemcům si zmíněnou metodu vyzkoušet a aplikovat ji na svá vlastní data. Metodu i aplikaci lze použít k detekci míst, v nichž se koncentrují dopravní nehody. Tvorba aplikace zahrnovala analýzu statistické metody KDE+, návrh vhodných programových struktur a samotnou implementaci. Po vytvoření funkčního prototypu byly prováděny optimalizace za účelem dosažení vyššího výkonu. Následně proběhlo testování aplikace na datech o nehodách v silniční síti České republiky.
In this master's thesis I presented a new statistical method KDE+ (Kernel Density Estimation plus) that allows detecting clusters of points on the linear data. I created a self-standing application that enables anybody to try the method and apply it on their own data. One possible usage of the method and application is for the detection of critical roads sections with a high concentration of traffic accidents. Development of the application includes analysis of KDE+ statistical method, design of appropriate program structures and the implementation. Optimization were carried out to achieve higher performance after creating the prototype. At the end the software was validated by analysing vehicle collision data from the police database of the Czech Republic.
Description
Citation
SVOBODA, T. Implementace statistické metody KDE+ [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení rizik v informačních systémech
Comittee
doc. RNDr. Jitka Kreslíková, CSc. (předseda) prof. Ing. Martin Drahanský, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. (člen) Ing. Petr Šimůnek, Ph.D. (člen) prof. Ing. Vladimír Adamec, CSc. (člen)
Date of acceptance
2016-06-27
Defence
Diplomant seznámil státní zkušební komisi se svou diplomovou prací na téma Implementace statistické metody KDE+. Diplomant na otázky oponenta odpověděl. Diplomant na otázky komise odpověděl. Diplomant závěrečnou práci obhájil.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO