Viniční majer v Jaroslavicích

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Bakalářský projekt se zabývá vytvořením návrhu rodinného vinařství v oblasti bývalé cihelny v Jaroslavicích. Cílem je vytvořit viniční majer, jehož součástí bude nejen prostor pro vlastní produkci vína, ale také ubytování pro hosty a degustační prostory. Výsledný jednopodlažní objekt splňující všechny funkce, je zasazen do svahu, kde elegantně doplňuje ráz krajiny a současně navazuje na sklepní uličku vedoucí z Jaroslavic. Díky vzniklému viničnímu majeru dostává postindustriální krajina novou identitu.
Bachelor project deals with design of the family winery in the former brickyard in Jaroslavice. The aim of this project is to create a wine farmstead including not only the wine production, but also an guest accommodation and degustation room. Designed single-storey building fullfilling all of the functions is set into the hillside, where it complements the landscape in elegant way and connects to the wine cellar street leading from Jaroslavice. Postindustrial landscape gets a new identity due to the built wine farmstead.
Description
Citation
MAREK, V. Viniční majer v Jaroslavicích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
prof. Ing. arch. Jiljí Šindlar, CSc. (předseda) doc. Ing. Monika Petříčková, Ph.D. (člen) Ing. arch. Vítězslav Nový (člen) Ing. arch. Soňa Velková, Ph.D. (člen) Ing. arch. Dušan Vostrejž (člen)
Date of acceptance
2016-05-24
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO