Studium interakcí hyaluronan-aminokyseliny

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Diplomová práce se zabývá studiem interakcí mezi polysacharidem hyaluronanem o různých molekulových hmotnostech s aminokyselinami argininem, lysinem, argininem hydrochloridem a 6-aminokapronovou kyselinou. Předpokládají se interakce mezi karboxylovými skupinami hyaluronanu a aminoskupinami aminokyselin. Interakce byly zkoumány pomocí technik ultrazvukové spektroskopie, DLS, měřením pH a vodivosti. Výsledky byly porovnávány s roztoky polystyren sulfonátu sodného. Pomocí ultrazvukové spektroskopie byla pozorována změna koncentračního inkrementu při titracích aminokyselin do vody a roztoků polymerů především u vysokých molekulových hmotností hyaluronanu a u NaPSS v kombinaci s 6AKK v koncentračním rozsahu přidané aminokyseliny 0–30 mM. Velikost této změny by mohla znamenat míru interakcí mezi polymery a aminokyselinami. Tato teorie ale nebyla potvrzena ostatními metodami. V případě měření pH a vodivosti roztoků byly interakce potvrzeny pouze pro nízkomolekulární hyaluronan a polystyren sulfonát interagující s argininem. U stanovování velikosti částic a měření zeta potenciálu pomocí DLS nebylo ze získaných výsledků možné stanovit jednoznačné závěry. Celkově se problematika interakce aminokyselin spolu s polyanionty ukázala nad očekávání komplexní a bude vhodné pozorování provedená v této práci dále rozšířit.
The master´s thesis deals with the study of the interaction between the polysaccharide hyaluronan of diffrerent molecular weights with the amino acids arginine, lysine, arginine hydrochloride and 6-aminocaproic acid. They are expected interaction between carboxyl groups of hyaluronan and amino groups of amino acids. These interactions were investigated by using ultrasonic spectroscopy, DLS, measuring pH and conductivity. Obtained results were compared with sodium polystyrene sulfonate. With ultrasonic spectroscopy was observed a change of concentration inkrement for titration of amino acid to water or polymers solutions especially for high molecular weight hyaluronan and for NaPSS in combination with 6AKK in concentration range of added amino acid 0–30 mM. The size of this change could mean a degree of interaction between polymers and amino acids. This theory has not been confirmed by other methods. By pH and conductivity measurements interations between arginine and low molecular weight hyaluronan and NaPSS were only confirmed. There was no possibility to make unequivocal conclusions from determination of particle size and zeta potential by DLS. Overall, the issue of the interaction of amino acids with polyanions was proved above expectations complex and will be appropriate to further expand the observations made in this thesis.
Description
Citation
JUGL, A. Studium interakcí hyaluronan-aminokyseliny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Chemie pro medicínské aplikace
Comittee
prof. Ing. Miloslav Pekař, CSc. (předseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Vladimír Velebný, CSc. (člen) prof. Ing. Oldřich Zmeškal, CSc. (člen)
Date of acceptance
2016-05-30
Defence
Obruča: proč je důležité studovat interakce mezi hyaluronanem a Arg Velebný: co je rozhodující pro tyto interakce
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO