Akcelerace Burrows-Wheelerovy transformace s využitím GPU

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá burrows-wheelerovou transformací a urychlení této transformace pomocí grafické karty. Předvedením akcelerace burrows-wheelerovy transformace na komprimační metodě. Program je napsán v jazyce C s rozšířením o syntaxi CUDA toolkitu.
This paper presents accelerating of burrows-wheeler transform using graphic cards. Present this acceleration with commpression method. This program is written in C language with extension of CUDA toolkit syntax.
Description
Citation
IŠA, R. Akcelerace Burrows-Wheelerovy transformace s využitím GPU [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
prof. Ing. Jan M. Honzík, CSc. (předseda) doc. Dr. Ing. Otto Fučík (místopředseda) Ing. Martin Karafiát, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ondřej Ryšavý, Ph.D. (člen) Ing. Aleš Smrčka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-17
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm E. Otázky u obhajoby: V práci několikrát uvádíte, že jste užil upravenou metodu "return-to-length". Můžete vysvětlit, co je to za metodu a v čem spočívala Vaše úprava? Konstatujete, že se Vám nepovedlo na GPU úlohu urychlit. Čeho úlohu (celku, vybrané části)? V čem spatřujete příčinu problému?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO