Webová aplikace zobrazující statistické údaje o webových stránkách

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Práce se zabývá problematikou sledování změn obsahu webových stránek v čase. Cílem bylo vytvořit webovou aplikaci, umožňující sledování uživatelem definovaného obsahu stránek a jeho záznam v čase, s možností statistického vyhodnocení. Tato práce zprvu stručně a obecně popisuje webové aplikace a technologie, které byly využity k této práci, a později se zabývá analýzou, návrhem a vlastním řešením tvorby aplikace.
This thesis is focused on web page changes monitoring. The main objective of the work was to create a web application that will monitor user defined content of a web page and save it with the posibility of statistical analysis of the saved values. The thesis describes web applications and technologies that were used in this application in general. It also deals with analysis, design and implementation of the web application.
Description
Citation
HOCHMAL, P. Webová aplikace zobrazující statistické údaje o webových stránkách [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO