Magnetoreologický tlumič kmitání

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem externí expanzní nádobky k pístovému hydraulickému tlumiči, kde je kombinována náplň oleje a MR kapaliny. V první části práce je shrnut přehled existujících konstrukčních variant MR tlumičů a vlastností MR kapaliny. Dále práce popisuje návrh první experimentální varianty externí nádobky a ověření její funkčnosti na prototypu. Poslední část popisuje optimalizovanou konstrukci nádobky.
This master's thesis deals with an engineering design of an external reservoir for hydraulic shock absorbers with combined filling of oil and magnetorheological fluid. The first part describes existing designes of magnetorheological shock absorbers and characteristics of magnetorheological fluid. Next part describes a design of an experimental external reservoir and a test of its functionality on a prototype. This is followed by an optimalized engineering design of the experimental external reservoir.
Description
Citation
LAZAR, J. Magnetoreologický tlumič kmitání [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukční inženýrství
Comittee
prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Marián Dzimko, CSc. (člen) doc. Ing. Pavel Maňas, Ph.D. (člen) doc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Pavel Hutař, Ph.D. (člen) Ing. Jan Čermák, Ph.D., MBA (člen) Ing. Aleš Dočkal, Ph.D. (člen) Ing. Bronislav Růžička, Ph.D. (člen) Ing. Dětřich Robenek (člen)
Date of acceptance
2011-06-23
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO