Detekce a rozpoznání dopravních značek v obraze

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato práce se zaměřuje na téma rozpoznávání dopravních značek v obraze. Popisuje stručně některé používané metody a zaměřuje se hlavně na zvolený postup klasifikace. Ten je zevrubně popsán včetně rozšíření a metody pro vytváření modelů nutných při klasifikaci. V práci je popsána implementace knihovny a demonstračního programu včetně důležitých poznatků zjištěných během vývoje. V závěru práce jsou uvedeny výsledky několika experimentů a možné rozšíření.
This work focuses on classification and recognition of traffic signs in image. It describes briefly some used methods a deeply describes chosen system including extensions and method for creating models needed for classification. There's described implementation of library and demonstration program including important pieces of knowledge discovered during development. There're also results of some experiments and possible enhancements in conclusion.
Description
Citation
SPÁČIL, P. Detekce a rozpoznání dopravních značek v obraze [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Inteligentní systémy
Comittee
prof. RNDr. Milan Češka, CSc. (předseda) doc. Ing. Vladimír Janoušek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Ivana Burgetová, Ph.D. (člen) Doc. Ing. Zdeněk Havlice, CSc. (člen) doc. Ing. Jan Kořenek, Ph.D. (člen) Dr. Ing. Petr Peringer (člen)
Date of acceptance
2011-06-21
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm C. Otázky u obhajoby: Proč jste v učení detektoru nechal tak velký prostor pro lidské zásahy? Jak dlouho trvalo vytvoření klasifikátorů a kolik to obnášelo lidské práce?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO