Výkonnostní testování webových aplikací

No Thumbnail Available
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá testováním softwaru, konkrétně výkonnostním testováním webových aplikací. V úvodních kapitolách je nastíněna problematika testování - od vysvětlení obecných pojmů testování a kvality softwaru, označení klíčových problémů, přes zasazení testování do životního cyklu vývoje softwaru, srovnání testování webových a desktopových aplikací, až po výkonnostní testování. Poté je zvolena vhodná webová aplikace k testování (Kentico CMS 6), následovaná představením a srovnáním existujících nástrojů pro výkonnostní a zátěžové testování, z nichž je jeden vybrán pro pozdější testování (Microsoft Visual Studio 2010 Ultimate Edition). Dále jsou navrženy scénáře výkonnostních testů a ukázka jejich implementace (vytváření, úpravy a ladění, rozšiřování, správa, spouštění v distribuovaném prostředí, atd.). V závěru jsou představeny reporty z testování a návrh dalšího rozšíření testů.
This thesis is about software testing and mainly focused on performance testing of web applications. The introductory chapters outline problems of testing, identification of key issues, explanation of general concepts and software quality, differences between desktop and web application testing and finally - performance testing. Then, there is chosen a web application suitable for testing (Kentico CMS 6) and comparison of existing tools for performance and load testing. One of them (Microsoft Visual Studio 2010 Ultimate Edition) is chosen for the further testing. Therefore, several test scenarios are designed and implemented (including demonstration of creating, editing and debugging, extending with plug-ins, maintaining, running in a distributed environment, etc.). Finally, there are introduced testing reports and suggestions for the further testing.
Description
Citation
MARTINÁK, L. Výkonnostní testování webových aplikací [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační systémy
Comittee
prof. Ing. Tomáš Hruška, CSc. (předseda) prof. RNDr. Alexandr Meduna, CSc. (místopředseda) Ing. Vladimír Bartík, Ph.D. (člen) Ing. Zbyněk Křivka, Ph.D. (člen) Prof. RNDr. Milan Mišovič, CSc. (člen) doc. Ing. Jaroslav Zendulka, CSc. (člen)
Date of acceptance
2012-06-19
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm dobře. Otázky u obhajoby: Zhodnoťte přínos vašich kolegů z firmy Kentico na jednotlivé části této diplomové práce, zejména s ohledem na publikaci "Performance report", kterou zmiňujete v sekci 9.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 1 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO