Interaktivní rozhraní pro vzdáleného robota pro Android

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Vývoj autonomních robotů pokročil a začínají se objevovat první možnosti nasazení robotů v běžném životě. Spolu s vývojem robotů je však třeba myslet i na vývoj aplikací a uživatelských rozhraní, která budou s roboty vzdáleně interagovat. Cílem tohoto projektu je vytvořit univerzální rozhraní pro vzdálené řízení robotů. Práce vychází z předpokladu použití platformy ROS na ovládaných robotech. Díky tomu se nabízí širší možnost uplatnění výsledné aplikace na dalších robotických projektech založených na této platformě. Navržené vzdálené rozhraní plní dva základní účely pro ovládání robota. Za prvé, umožňuje uživateli zobrazit důležitá data pro orientaci v aktuální situaci robota a tyto data zasadit do kontextu ve 3D scéně. V druhé řadě pak umožňuje vykonávat základní manipulaci s robotem pomocí ovládacích prvků. Výsledná aplikace byla přizůsobena a úspěšně otestována na experimentálních robotech Care-O-Bot a Turtlebot.
The development of autonomous robots has made a significant progress and first personal robots for common use start to appear. To use this robots, we need to develop applications and user interfaces to interact with them. The goal of this project is to make a universal interface for robot remote control. This work focuses on robots based on the ROS platform. This gives the final application a potential of use on other robotic projetcs running on ROS. The designed remote interface accomplishes two main purposes. The first is to show important data in a context of a 3D scene to help user understand the state of the controlled robot. And the second goal is to allow the user execute some basic manipulation with the robot. The final application was successfully adapted and tested on experimental robots Care-O-Bot and Turtlebot.
Description
Citation
ROBOTKA, V. Interaktivní rozhraní pro vzdáleného robota pro Android [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Počítačová grafika a multimédia
Comittee
doc. Dr. Ing. Jan Černocký (předseda) prof. Ing. Adam Herout, Ph.D. (místopředseda) doc. Dr. Ing. Otto Fučík (člen) doc. Mgr. Adam Rogalewicz, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Josef Šlapal, CSc. (člen) Ing. Michal Španěl, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-19
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm D. Otázky u obhajoby: Proč jste se rozhodl nezobrazit data ze všech senzorů (laserové skenery) v 3D scéně? Proč jste zvolil pro model prostředí jiný formát než URDF když uvádíte že jde v rámci ROS o standard? Pokud je model složitý, neexistuje způsob jak jej zjednodušit? Vysvětlete proč je nutné obraz z kamery robotu převádět na čtverec a následně v aplikaci zpět na původní poměr stran.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO