Simulační modelování elektromagnetického vibračního generátoru

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Táto práca sa zaoberá vytvorením komplexného virtuálneho modelu elektromagnetického vibračného generátoru. Model bude obsahovať mechanickú a elektroagnetickú časť ako aj model výstupného obvodu. Zostavený model bude implementovaný v prostredí Matlab/Simulink a jeho parametre budú identifikované tak, aby sa zhodovali s nameranými výsledkami.
The aim of this work is to create complex virtual model of electromagnetic vibration generator. This model will include mechanical and electromagnetic subsystem and also the model of output circuit. Created model will be implemented in Matlab/Simulink enviroment and model parameters will be identified so that the compare of simulation and real results will be acceptable.
Description
Citation
NOVOSÁD, B. Simulační modelování elektromagnetického vibračního generátoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Mechatronika
Comittee
prof. Ing. Jiří Skalický, CSc. (předseda) prof. Ing. Ctirad Kratochvíl, DrSc. (místopředseda) doc. Ing. Čestmír Ondrůšek, CSc. (člen) prof. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc. (člen) doc. Ing. Karel Přikryl, CSc. (člen) Ing. Bohumil Král, CSc. (člen) RNDr. Vladimír Opluštil (člen)
Date of acceptance
2009-06-17
Defence
Student ve své prezentaci představil komisi diplomovou práci. Odborná komise po přečtení posudků vedoucího a oponenta DP položila doplňující otázky. Jeho odpovědi a celé vystoupení komise hodnotila jako výborné.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO