Výroční zpráva o činnosti Vysokého učení technického v Brně za rok 2014

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Authors
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně
Abstract
Výroční zpráva o činnosti Vysokého učení technického v Brně za rok 2014 je předkládána v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Byla vypracována podle rámcové osnovy o činnosti vysoké školy za rok 2013, kterou vydalo MŠMT. Předkládá nejširší veřejnosti údaje a podstatné výsledky všech činností souvisejících s působením Vysokého učení technického v Brně v rámci českého i mezinárodního vysokého školství a vědecko-výzkumných i celospolečenských aktivit.
Description
Keywords
Citation
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Výroční zpráva o činnosti Vysokého učení technického v Brně za rok 2014. Vyd. 1. Editor Jitka Vanýsková. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015, 104 s. ISBN 978-80-214-5191-9. Dostupné z: https://www.vutbr.cz/o-univerzite/vyrocni-zpravy/vyrocni-zpravy-vut-f18830/vyrocni-zprava-vut-v-brne-o-cinnosti-za-rok-2014-d102760/vyrocni-zprava-vut-v-brne-o-cinnosti-za-rok-2014-p92256
https://www.vutbr.cz/o-univerzite/vyrocni-zpravy/vyrocni-zpravy-vut-f18830/vyrocni-zprava-vut-v-brne-o-cinnosti-za-rok-2014-d102760/vyrocni-zprava-vut-v-brne-o-cinnosti-za-rok-2014-p92256
Document type
Document version
Publishers's version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně
DOI
Citace PRO