Analýza trhu s nemovitostmi ve vybraných regionech ČR

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
Abstract
Předmětem diplomové práce „Analýza trhu s nemovitostmi ve vybraných regionech ČR“ je analyzovat realitní trh ve dvou vybraných krajích, dvou okresech které se v nich nachází a jejich hlavních měst. První část diplomové práce je zaměřena na teoretický popis a pojmy týkající se trhnu s nemovitostmi. Druhá část se zaměřuje na popis, uzemní rozvoj a sociální úroveň dvou vybraných okresních měst. Ve třetí části porovnávám a analyzuji realitní trh ve vybraných krajích a to v kraji Vysočina, Jihomoravském kraji a jejich okresních městech. Analýza je zaměřena především na a vývoj cen bytových jednotek v jednotlivých okresech. V závěrečné části se soustředím na porovnání zjištěných aspektu mezi jednotlivými okresy a jejich dopad na místní trh s nemovitostmi.
The objective of the thesis „Analysis of real estate market in selected regions of the Czech Republic“ is to analyze the real estate market in two selected regions, two of thein districts and in their capital cities. The first part of the thesis focuses on the theoretical description and terms related to the real estate market. The second part targets the description, territorial development and social level of two selected district towns. In the third part, I compare and analyze the real estate market in selected regions – the South Moravian Region (Jihomoravský) and Vysočina region and in their district towns. The analysis mainly focuses on the price development of apartments in the different districts. In the last part, I compare the market aspects of the different districts with regard to my previous findings and their influence on the local property market.
Description
Citation
UJČÍKOVÁ, S. Analýza trhu s nemovitostmi ve vybraných regionech ČR [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Realitní inženýrství
Comittee
prof. JUDr. Ivo Telec, CSc. (předseda) Ing. Lubomír Weigel, CSc. (místopředseda) Ing. Milan Šmahel, Ph.D. (člen) Ing. Vítězslava Hlavinková, Ph.D. (člen) Ing. Petr Doležal (člen)
Date of acceptance
2015-11-06
Defence
Diplomantka seznámila státní zkušební komisi se svou závěrečnou prací, jejíž hlavní náplní byla analýza trhu s nemovitostmi ve vybraných regionech ČR. Závěrečnou práci obhajovala jasně a srozumitelně. Z jejího přednesu bylo patrné, že k řešeným úkolům přistupovala zodpovědně. Na otázky komise odpověděla pohotově a s přehledem. Rovněž na doplňkové otázky od oponenta závěrečné práce odpověděla správně a jasně. Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že diplomantka svou závěrečnou práci obhájila.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO