Dokumentace MTB trasy Malhostovice - Brno

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Cílem mé bakalářské práce bylo navrhnout a zaměřit několik MTB tras mezi Brnem a Malhostovicemi a jejich průběh porovnat se zákresem v turistických mapách různých měřítek a edicí. Zaměření tras bylo provedeno pomocí turistické GPS. Z měření byly vytvořeny směrové a výškové profily. Následně byly turistické mapy převedeny do digitální podoby a z nich rovněž vytvořeny směrové a výškové profily. Výsledkem práce je porovnání těchto profilů a zhodnocení vhodnosti použitých map pro MTB aktivity.
The aim of my bachelor thesis was to design and measure a several of MTB trails between Brno and Malhostovice and to compare their course with draw in tourist maps of different scales and editions. Measurement trails was done by means of tourist GPS. Directional and altitude profiles were created from the measurements. Afterwards, the tourist maps were transformed to digital form. Directional and altitude profiles were also created from the digital form. Result of this thesis is comparison of the profiles and evaluation whether used maps designed for MTB activities are suitable or not.
Description
Citation
SAMEK, R. Dokumentace MTB trasy Malhostovice - Brno [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Geodézie a kartografie
Comittee
Date of acceptance
2015-06-17
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO