Navrhování objektů jímání podzemní vody

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Bakalářská práce se zabývá problematikou jímání vody pro vodárenské účely. V první části je práce zaměřena na historii a možnosti jímání vody a také náležitostí s tím spojených. Na problematiku je nahlíženo nejen z pohledu technického řešení, ale také ze strany požadavků zákonů a norem. Druhá část se zabývá samotným provedením, volbou prováděcí technologie a zpracováním projektu.
This bachelor thesis deals with stuff connected with designing groundwater extracting. First part is focusing on history and possible ways how to do it including other problems which goes with this topic. This part talks about laws and codes that is need to know. Second part continues with more practical side. It means drilling, what technology to choose and some example how to design a well.
Description
Citation
PAVEL, M. Navrhování objektů jímání podzemní vody [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Vodní hospodářství a vodní stavby
Comittee
Date of acceptance
2015-06-15
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO