Analýza rozdílů ve vykazování dlouhodobého majetku dle IFRS a dle české účetní legislativy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Svou bakalářskou prací se zaměřuji na hodnocení České účetní legislativy v porovnání s Mezinárodními standardy finančního výkaznictví. Práce porovnává tyto dva účetní systémy, definuje jejich rozdíly či případné podobnosti. Cílem je přiblížit jednotlivé standardy, které se zabývají dlouhodobým majetkem. Z uvedených rozdílů vyvodím závěry a případné návrhy řešení.
This bachelor´s thesis is concerned about The Czech Accounting Law in comparison to The International Financial Reporting Standards. This work compares these two accounting frameworks, defines their differences and relevant conformity. It targets the concrete standards, which deal with fixed assets. Finally, through interpretation of the results, it makes a conclusion and concepts of solutions.
Description
Citation
DOBEŠOVÁ, V. Analýza rozdílů ve vykazování dlouhodobého majetku dle IFRS a dle české účetní legislativy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
Ing. Miroslav Kuba (předseda) prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (místopředseda) doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (člen) Mgr. Petr Václavek (člen) Ing. Michaela Beranová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2009-06-15
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO