Učebnice jazyka C: 1. díl

No Thumbnail Available
Date
2009
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Kopp
Abstract
Description
Adaptace byla provedena na přání Poradenského centra Přes bloky, ICV VUT v Brně za účelem zpřístupnění studijní literatury studentům se specifickými potřebami Vysokého učení technického v Brně. Adaptovaný titul je proto součástí fondu Digitální knihovny Ústřední knihovny VUT v Brně a poskytnut třetím stranám smí být pouze se souhlasem Poradenského centra Přes bloky. Uživatel tohoto dokumentu jej smí využít výhradně pro svou vlastní potřebu a nesmí jej jakkoli množit a dále šířit. Nakládání s adaptovanou studijní literaturou je vázáno dle zákona č. 121/2000 Sb. autorskými právy, jejichž porušení je trestné.
Citation

Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Kopp
DOI
Citace PRO