Redukce šumu u nízkodávkových CT snímků

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem této práce je porovnání vybraných metod, pro filtraci nízkodávkovych CT obrazů, se-jmutých v oblasti plic. Tato filtrace je prováděna za účelem potlačení šumu ve výsledném ob-razu a k lepšímu zobrazení detailů. Práce obsahuje přehled vybraných filtračních metod. Dále se zabývá vlastním zpracováním a návrhem popsaných metod. Detailněji je zpracována filtra-ce pomocí Wienerova korekčního faktoru a filtrace pomocí vlnkové transformace. Tyto meto-dy jsou realizovány v prostředí Matlab®, kde je možno filtrace provádět s možností volby jednotlivých parametrů. Filtry jsou testovány na obrazech CT plic a v závěru je provedeno subjektivní a objektivní vyhodnocení kvality filtrace. Z aplikovaných filtračních metod jsou vybrány ty, jež dosahují nejoptimálnějších výsledků.
The aim of this work is comparing of methods which are used for filtration of low dose CT images. This filtration is realized due to suppress of noise in final image and better visble of details. This work contains design and realization of selected filtration methods. Wiener´s correction coefficient and filtration with usage of WAVELET TRANSFORM are introduced in detail view. These methods are created in Matlab®; with the option to set para-meters of filteres. The filters are tested on 3D CT lungs image data. In the end of this work is a ranking of filter‘s quality and choosen of the most optimal approach.
Description
Citation
HOLUB, Z. Redukce šumu u nízkodávkových CT snímků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Biomedicínská technika a bioinformatika
Comittee
doc. Ing. Radim Kolář, Ph.D. (předseda) MUDr. Marie Nováková, Ph.D. (místopředseda) Ing. Denisa Maděránková, Ph.D. (člen) Ing. Oto Janoušek, Ph.D. (člen) Mgr. Daniel Vlk, CSc. (člen) MUDr. Kateřina Fialová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-18
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Student obhájil bakalářskou práci a odpověděl na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO