Návrh chladící desky pro vibrační testovací zařízení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce se zabývá teplotní analýzou desky pro vibrační testovací zařízení na testování turbodmychadel. V úvodu je čtenář seznámen s principem přeplňování, jeho důležitostí a historií. V této části práce je také popsána metodika testování turbodmychadel, zejména vibrační testy a jejich problematika. Hlavní část práce je věnována přenosu tepla, zejména vedení, proudění, přestupu a záření. Tato část je doplněná o výpočet součinitele přestupu tepla, který je nutný pro termální analýzu desky pro vibrační testovací zařízení, která je provedena v závěru práce.
This research deals witch thermal analysis of cooling plate for vibrational test of turbochargers. In introduction, the reader is familiar with principle of turbocharging, his importance and history. In this part of research is described also testing of turbochargers, especially vibration tests and its issue. The main part of research is focused on heat transfer, especially conduction, convection and radiation. This part is also completed with calculation of heat transfer coefficient, which is nessesary for thermal analysis of plate for vibration test stand, which is made in the last part of this work.
Description
Citation
DRTÍLEK, J. Návrh chladící desky pro vibrační testovací zařízení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Michal Jaroš, Dr. (člen) Ing. Vladimír Krejčí, Ph.D. (člen) doc. Ing. Pavel Charvát, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-22
Defence
Doc. Štětina: Jak byste ověřil získané numerické výsledky? Dr. Krejčí: Jak jste nastavil okrajové podmínky v simulacích? Prováděl jste citlivostní analýzu výsledků v závislosti na parametrech výpočetní sítě? Dr. Charvát: Jak jste zvolil symetrickou část pro výpočet?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 5 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO