Zpracování metodiky náboru nemovitých věcí do realitní kanceláře

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
Abstract
Diplomová práce se zabývá zpracováním metodiky náboru nemovitých věcí do realitní kanceláře. Na základě vyplněných dotazníků budou zpracovány grafy s procentuálním zastoupením. Nadále bude navržen nejlepší postup pro realitního makléře, jak postupovat při náboru, aby získal nemovitou věc pro svojí realitní kancelář.
This thesis deals with the processing of methodology recruitment of immovable property to real estate agency. Graphs will be processed on the basis of completed questionnaires. The best procedure for a real estate agent will be designed, how to proceed with recruitment to obtain Real property for his real estate agency.
Description
Citation
KOLÁŘOVÁ, Z. Zpracování metodiky náboru nemovitých věcí do realitní kanceláře [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Realitní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc. (předseda) doc. Ing. Bohumil Puchýř, CSc. (místopředseda) Ing. Milan Šmahel, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Klika, Ph.D. (člen) Ing. Andrea Pavlíková (člen)
Date of acceptance
2015-06-24
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO