Adaptivní filtrace EKG signálů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem práce bylo vyzkoušet metody potlačování 50 Hz brumu adaptivní filtrací. Při použití obecného adaptivního schématu a schématu pro potlačení deterministického brumu. V práci je teoretické odvození adaptivního algoritmu a několik příkladů modelace v programu MATLAB.
The aim was to test the methods for suppression 50 Hz noise with adaptive filtering. When using the general scheme of adaptive and deterministic scheme to suppress hum. The work is a theoretical derivation of adaptive algorithms and some examples of modeling in MATLAB.
Description
Citation
NEJEZCHLEBA, Z. Adaptivní filtrace EKG signálů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Biomedicínské a ekologické inženýrství
Comittee
doc. Ing. Jiří Rozman, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Kozumplík, CSc. (místopředseda) Ing. Ota Gotfrýd, CSc. (člen) doc. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D. (člen) Ing. Martin Čížek, Ph.D. (člen) prof. MUDr. Aleš Hep, CSc. (člen)
Date of acceptance
2011-06-07
Defence
Úvodní přednáška diplomanta Čtení posudku Rozprava Doc. Kozumplík položil dotaz: Jaká je podmínka zastavení algoritmu? Student odpověděl s porozuměním. Ing. Schwarz položil dotaz: S jakou metodou jste porovnával GA? Student odpověděl s porozuměním. Co znamená symbol e ve schématu? Student odpověděl s porozuměním.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO