Bezpečnostní aplikace pro Android

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práca sa zaoberá problematikou operácií s veľkými číslami v prostredí operačného systému Android, najmä ich časovou náročnosťou a implementáciou protokolu HM12 vytvoreného pre atribútovú autentizáciu. Výstupom vytvorenej aplikácie bude vygenerovaný QR kód s potrebnými informáciami pre overenie užívateľa. Predpokladom je zachovanie jeho anonymity a ďalších vlastností, ktoré sú v modernej kryptografii očakávané.
The work deals with the issue of operations with large numbers in the enviroment of the Android operating system, mainly their time consumption and the implementation of protocol HM12 created for attribute authentication. The output of created application is a QR code generated with the necessary information for the user authentication. A premise is to preserve user's anonymity and other features expected in a modern cryptography.
Description
Citation
CELENG, M. Bezpečnostní aplikace pro Android [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Teleinformatika
Comittee
prof. Ing. Zdeněk Smékal, CSc. (předseda) Ing. Pavel Hanák, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Olšák, Ph.D. (člen) Ing. Filip Buršík (člen) doc. Ing. Jan Hajný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-19
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO