Spektrální analyzátor s využitím obvodu ASIC

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Následující práce se zabývá návrhem spektrálního analyzátoru pracujícího na principu rychlé Fourierovy transformace. Pro sběr dat slouží sigma-delta převodník realizovaný na Ústavu mikroelektroniky jako ASIC. Algoritmus FFT implementujeme do vývojového kitu Spartan S3 board. Tento kit je založený na hradlovém poli firmy Xilinx, která dodává různé optimalizované komponenty pro své výrobky. Díky takové komponentě bylo možné realizovat 10. řád FFT s rozlišením 10 bitů. Výsledky jsou zobrazovány na VGA monitoru.
This term project is focused on a design of spectral analyzer based on fast Fourier transform. There is sigma-delta analog to digital converter realized on Department of Microelectronics as ASIC. FFT was implemented into Spartan S3 board kit. This kit is based on FPGA from Xilinx Company that provides various optimized components for his FPGA. Depending on this component was created FFT 10th order in 10 bit resolution. Results are displayed on VGA monitor.
Description
Citation
ELIÁŠ, J. Spektrální analyzátor s využitím obvodu ASIC [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mikroelektronika a technologie
Comittee
prof. Ing. Jaromír Brzobohatý, CSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Legát, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Jana Drbohlavová, Ph.D. (člen) Ing. Milan Šesták (člen) Ing. Jiří Starý, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-16
Defence
Student seznámil státní zkušební komisi s řešením své bakalářské práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. Dále odpověděl na otázky komise: 1) Kolikabitová transformace byla použita? 2) Byl analyzován neperiodický signál? S jakými výsledky? 3) Čím jsou dány limity signálu 5 kHz a 2 V?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO