Síťový datalogger

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce pojednává o teoretickém návrhu a realizaci zařízení pro záznam vnitřních a vnějších teplot a vlhkostí na vzdálený server. Jako mikrokontrolér je použit vývojový kit STM32 Value Line Discovery a pro komunikaci se serverem využívá protokol Ethernet. Primární zobrazení je pomocí vzdáleného přístupu k serveru, sekundární pak na alfanumerickém displeji.
Work is about theoretical proposal of network datalogger, which logs indoor and outdoor temperature and humidity. As microcontroler is used development kit STM32 Value Line Discovery and for comunication with server is used Ethernet protocol. As primary display is used remote access to server, as secondary alphanumeric liquid crystal display.
Description
Citation
MAŠTÁLKA, D. Síťový datalogger [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mikroelektronika a technologie
Comittee
prof. Ing. Karel Bartušek, DrSc. (předseda) doc. Ing. Ivan Szendiuch, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Petr Bača, Ph.D. (člen) Ing. Zdenka Rozsívalová (člen) Ing. Marek Bohrn, Ph.D. (člen) Ing. Karel Pospíšil (člen)
Date of acceptance
2014-06-17
Defence
Student seznámil státní zkušební komisi s řešením své bakalářské práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. Dále odpověděl na otázky komise: 1) Byla data porovnávána s nějakým referenčním čidlem? 2) Jaký protokol používáte pro komunikaci? Je nějak šifrován? 3) Jaká jsou vámi navrhovaná zlepšení?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO