Elektronický luxmetr připojitelný přes USB

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Táto bakalárska práca je venovaná problematike merania intenzity osvetlenia. Sú v nej analyzované vlastnosti rôznych meracích snímačov. Prvá časť popisuje základné veličiny svetelnej techniky. V druhej časti sú popísané jednotlivé senzory. Tretia časť obsahuje rozpis súčiastok a výber vhodných. Posledná časť projektu je zameraná na návrh luxmetra a programu s grafickým rozhraním pre spracovávanie dát.
This project deals with the problem of measurement of light intensity. There are analyzed the properties of different measurement sensors. The first section describes basic variables of lighting equipment. In the second part the different light sensors are described. The third section contains schedule for components and the choice of the right ones. The last section is focused on the designing of lux meter and the program with graphic user interface for the data processing.
Description
Citation
CSIKÓS, T. Elektronický luxmetr připojitelný přes USB [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Teleinformatika
Comittee
doc. Ing. Karel Burda, CSc. (předseda) prof. Ing. Jaroslav Koton, Ph.D. (místopředseda) Ing. Pavel Hanák, Ph.D. (člen) Ing. Ondřej Pavelka (člen) Ing. Ivo Strašil (člen)
Date of acceptance
2014-06-19
Defence
Proč jste zvolil napájecí napětí mikrokontroleru 3,3V? Proč jste k připojení k PC zvolil modul MM232R a nenavrhl si vlastní přímo na DPS s mikrokontrolerem? Kam se ukládají změřené hodnoty? Co se s nimi stane po přerušení napájení? Nebylo by vhodnější použít paměťovou kartu? Proč bylo pro programování mikrokontroleru zvoleno AVR studio?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO