Návrh počítačové sítě pro rodinný dům

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom počítačovej siete pre rodinný dom. Vychádza z analýzy architektonického projektu rodinného domu. Ďalej špecifikuje konkrétnu implementáciu zvoleného návrhu a výber prvkov použitých pri tejto realizácii. Súčasťou je aj zhodnotenie nákladov.
This bachelor thesis deals with the design of computer network for family house. It is based on the analysis of the architectural project of the family house. It also specifies the specific implementation of the selected design and selection of components used in this implementation. An integral part of the general is an assessment of the costs.
Description
Citation
PAULOVÁ, M. Návrh počítačové sítě pro rodinný dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (předseda) Ing. Viktor Ondrák, Ph.D. (místopředseda) Ing. Zuzana Němcová, Ph.D. (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen) Ing. Rostislav Tesař (člen)
Date of acceptance
2014-06-26
Defence
Otázky vedoucího práce. odpovězeno Otázka oponenta práce. odpovězeno Ing. Němcová 1. Z jakých informací jste vycházela při stanovení cen? odpovězeno 2. Byla v práci řešena bezpečnost domu? odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO