Návrh řídicí desky pro BLDC motor

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
V rámci této diplomové práce byly řešeny algoritmy a hardware pro řízení BLDC motoru. Jako první byl navržen pro řízení motoru v LabView algoritmus nazývaný „Six-step“. Ten ovšem způsobuje zvlnění momentu, proto bylo ve finálním řešení použito vektorové řízení. Jde o senzorové řízení, proto bylo nezbytné navrhnout měření pozice rotoru. To bylo vyřešeno pomocí magnetického snímače polohy. Po otestování řídícího algoritmu byl navržen vlastní hardware pro řízení BLDC motoru. Hlavní řídicí jednotkou byl zvolen mikroprocesor MC56F82743, který se používá přímo pro řízení BLDC motorů. Mikroprocesor byl naprogramován ve vývojovém prostředí CodeWarrior, pomocí USB-TAP přes JTAG.
In the context of this master’s thesis are solved algorithms and hardware for control BLDC motor. The first was designed algorithm in LabView called "six-step". This algorithm causes a torque ripple, so in the final version was used vector control. It is a sensor control, so was necessary to design a measurement of rotor position. It was solved using a magnetic position sensor. After testing the control algorithm was designed my own hardware for control the BLDC motor. The main control unit was chosen microprocessor MC56F82743, which is designed specifically for BLDC motor control. The microprocessor was programmed in the CodeWarrior development environment, using a JTAF and USB-TAP.
Description
Citation
ZBRANEK, P. Návrh řídicí desky pro BLDC motor [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Kybernetika, automatizace a měření
Comittee
prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc. (předseda) prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc. (místopředseda) doc. Ing. Petr Beneš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Fiedler, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Macho, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-11
Defence
Student obhájil diplomovou práci.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO