Konstrukce audio výkonového zesilovače spínané třídy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Obsahem této bakalářské práce je prostudovat problematiku výkonových zesilovačů spínané třídy a na základě získaných informací navrhnou a sestavit stereo zesilovač o výkonu cca 100W. Zesilovač je konstruován ve spínané třídě D. Je zde popsán i návrh korekčního předzesilovače s korekcí hloubek, výšek a funkcí balanc. Dále v práci najdeme popis konstrukce spínaného zdroje s řídícím obvodem TOPSwitch. Návrh je doplněn simulacemi a plošnými spoji jednotlivých částí. Jsou zde uvedeny i fotografie vyrobeného zařízení se záznamem o měření.
This bachelor thesis is dealing with the issues of the switched category output amplifiers and its aim is to design and to construct a stereo amplifier with the energy output about 100W. The amplifier is constructed in the switched category D. The design of the corrective preamplifier with the correction of depths, heights and the balance functions is also described. Furthermore, this thesis deals with the description of the switched power supply with the TOPswitch control circuit. The design is also supplemented by the simulations and the printed circuits of each part. There are also some photographs of the device and the measurement protocol is included too.
Description
Citation
BRONEC, D. Konstrukce audio výkonového zesilovače spínané třídy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektronika a sdělovací technika
Comittee
prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Tomáš Frýza, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Lubomír Brančík, CSc. (člen) Ing. Tomáš Urbanec, Ph.D. (člen) Ing. Miloslav Macho, CSc. (člen) Ing. Karel Ulovec, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-18
Defence
Student prezentuje výsledky a postupy řešení své diplomové práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO