Posilování konkurenceschopnosti firmy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce s názvem Posilování konkurenceschopnosti firmy se zabývá návrhem opatření pro kavárnu v centru Brna vedoucích k posílení její konkurenceschopnosti. Nejprve je provedena analýza vnitřního a vnějšího prostředí firmy a vyhodnocen dotazník spokojenosti zákazníků. Výsledky těchto analýz jsou následně shrnuty ve SWOT analýze. Na základě zjištěných informací jsou navržena opatření, která by měla přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti firmy.
The thesis titled Development of competitiveness of company deals with arrangements for a café in the city center leading to the strengthening of its competitiveness. First, it analyzes the internal and external environment and evaluates customer satisfaction questionnaire. The results of these analyzes are summarized in the SWOT analysis. Based on the information measures are proposed, which should contribute to increasing the competitiveness of the company.
Description
Citation
HORKÁ, L. Posilování konkurenceschopnosti firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Podnikové finance a obchod
Comittee
prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (předseda) doc. Ing. Peter Chudý, Ph.D., MBA (místopředseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (člen) Ing. Vladimíra Bayerová, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-06
Defence
Ing. Chudý: Jaká je výhoda toho, když je v kavárně podáváno i pivo. - odpovězeno Ing. Chudý: Bude kavárna podporovat spíše lokální pivo, nebo velké pivovary. - odpovězeno Ing. Kučerová: Co je myšleno pojmem "slabší marketing". - odpovězeno Ing. Kučerová: Jakým způsobem bude zajištěna marketingová komunikace při oslovování nových zákazníků pro akce pořádané kavárnou. - odpovězeno Ing. Chudý: Souhlasí majitel kavárny s řešeními, kterí jsou navrhována v práci. - odpovězeno Ing. Chudý: Jaká je motivace pro zaměstnance, aby zůstali v kavárně a nepřecházeli ke konkurenci. - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 10 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO