Podnikatelský záměr - výroba koberečků

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na tvorbu podnikatelského záměru pro ruční výrobu dekorativních koberečků na přání zákazníka. Teoretická část definuje klíčové aspekty podnikání, které je nutné pro tvorbu plánu znát. Analytická část analyzuje současnou situaci na trhu, analyzuje konkurenci a silné, slabé stránky a možné příležitosti a hrozby podnikání. Práce taktéž předkládá vlastní návrhy řešení, včetně finančního plánu a marketingové strategie.
The bachelor's thesis focuses on the creation of a business plan for the handmade production of decorative rugs customized to customer's wishes. The theoretical part defines the key aspects of business that are necessary to know for creating the plan. The analytical part analyzes the current market situation, analyzes the competition, and the strengths, weaknesses, possible opportunities, and threats of the business. The work also presents its own proposed solutions, including a financial plan and marketing strategy.
Description
Citation
FERFECKÁ, A. Podnikatelský záměr - výroba koberečků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Michal Karas, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Dagmar Kalová (člen) Ing. Zuzana Křížová, Ph.D. (člen) Mgr. Helena Musilová (člen)
Date of acceptance
2023-09-05
Defence
Otázky vedoucího práce: nejsou Otázky oponenta práce: odpovězeno. doc. Lajtkepová Ph.D. - Jak jste kalkulovala v rámci kalkulace ceny koberečku odměnu pro sebe? Jak je to s dopravními náklady v případě os. odběru v Českém Těšíně? Odpovězeno. Mgr. Musilová - Ve své závěrečné práci uvažujete základní kapitál ve výši 300 000 Kč, ale právní formu jste si vybrala FO. Osvětlete tedy využití těch 300 000 Kč.Odpovězeno. Ing. Křížová Ph.D. - Na str. 56 je uvedena zahajovací rozvaha. Co by mělo být uvedeno místo Základního kapitálu? Objasněte výskyt položky "rezerva" ve vlastním kapitálu. Odpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO