Serverová aplikace a mobilní aplikace pro zařízení iOS ke snímaní a hodnocení kvality snímku za účelem identifikaci zvěře

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Diplomová práca sa zaoberá návrhom aplikácie a REST API servera a ich implementáciami. Aplikácia je vyvíjaná pre operačný systém iOS, jej funkcionalita by mala zabezpečiť jednoduchú komunikáciu so serverom, ktorý bude ukladať a spravovať dáta. Nakoľko server ukladá aj fotografie zvierat určené pre identifikáciu, aplikácia pred nahratím obrázka na server obrázok analyzuje a odošle ho iba v prípade, že obsahuje potrebné informácie. Na analýzu obrázka sa používa natrénovaný model neurónovej siete.
The diploma thesis deals with the design of the application and REST API server and their implementations. The application is developed for the iOS operating system. Functionality of application should ensure simple communication with the server that will store and manage data. Since the server also stores photos of animals intended for identification, the application analyzes the image before uploading it to the server and sends it only if it contains the necessary information. A trained neural network model is used to analyze the image.
Description
Citation
ŠESTÁK, Š. Serverová aplikace a mobilní aplikace pro zařízení iOS ke snímaní a hodnocení kvality snímku za účelem identifikaci zvěře [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Vývoj aplikací
Comittee
doc. RNDr. Pavel Smrž, Ph.D. (předseda) doc. Ing. František Zbořil, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Lukáš Holík, Ph.D. (člen) Ing. Aleš Smrčka, Ph.D. (člen) Ing. Libor Polčák, Ph.D. (člen) Ing. Matěj Grégr, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-19
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm C.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO