Modelování dozvukových efektů s využitím hlubokého učení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Diplomová práca sa zaoberá teóriou dozvuku a spôsobmi artificiálnej simulácie dozvuku. Vysvetľuje princípy strojového učenia, kategórie neurónových sietí a ich použitie pre spracovanie audio signálov. Následne je predmetom práce implementácia architektúr neurónových sietí pre modelovanie dozvuku a parametrizáciu jeho ovládacích prvkov. Na základe experimentácie bolo vytvorených niekoľko architektúr. Ich schopnosť modelovať dozvukový efekt bola zhodnotená objektívnymi testmi a subjektívnym testom. Najlepší z týchto modelov je schopný s relatívne dobrou úspešnosťou modelovať dozvukový efekt a parametrizovať ovládací prvok doby dozvuku.
This master’s thesis deals with the theory of reverberation and ways of artificially simulating reverberation. It explains the basic workings of machine learning, categorizes neural networks and discusses their use in audio signal processing. The result of the thesis is the implementation of multiple neural network architectures for modelling of a reverberation effect and the parametrization of it’s controls. The quality of the performance of these network is judged by carrying out objective tests and a subjective listening test. The best performing model is capable of relatively good quality of modelling a reverberation effect and parametrizing it’s control for decay time.
Description
Citation
BILKOVIČ, O. Modelování dozvukových efektů s využitím hlubokého učení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Zvuková produkce a nahrávání
Comittee
prof. Ing. Zdeněk Smékal, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Schimmel, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jana Jelínková (člen) MgA. Michal Indrák, Ph.D. (člen) Ing. Matěj Ištvánek (člen) doc. Ing. Petr Sysel, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-08
Defence
Co vás vedlo k volbě vámi použitých ztrátových funkcí? Dokázal byste na základě parametrů grafického rozhraní efektu Valhalla Vintage Verb a případně dostupných informací o něm nakreslit jeho blokové schéma? Proč jste vybral zrovna tento efekt? Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Student obhájil diplomovou práci a odpověděl na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO