Návrh měření spotřeby materiálových prvků pro výrobní proces se zaměřením na odpadové hospodářství výrobní linky

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce hledá slabá místa v oblasti tvorby a zachycování výrobního odpadu, výkazu výrobních na výrobní lince. Dále se zabývá návrhem pro okamžité snížení tvorby odpadu a návrhy zlepšujících řešení pomocí automatizačních a informačních technologií, se zaměřením na snížení výrobních nákladů.
The thesis is looking for weaknesses in the area of production waste generation and capture, production reporting on the production line. It also discusses the proposal for immediate reduction of waste generation and suggestions for improving solutions using automation and information technology, with a focus on reducing production costs.
Description
Citation
DUŠEK, J. Návrh měření spotřeby materiálových prvků pro výrobní proces se zaměřením na odpadové hospodářství výrobní linky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení a ekonomika podniku
Comittee
doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. (místopředseda) Ing. Veronika Bumberová, Ph.D. (člen) Ing. David Schüller, Ph.D. (člen) Ing. et Ing. Pavel Juřica, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-09-07
Defence
Otázky oponenta - částečně zodpovězeno. doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. - Co jsou základní výrobní metriky? Nezodpovězeno. Definujte skupinové interview. Zodpovězeno. Ing. Veronika Bumberová, Ph.D. - Kdo je dodavatelem řešení? Zodpovězeno. Kde je analýza, ve které byste vyčíslil finanční náročnost s ohledem na konkurenční nabídky? Částečně zodpovězeno. Vyjadřete přínos zvýšení jakosti výrobků. Jak změříte zvýšení jakosti dodávek materiálu? Částečně zodpovězeno. doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. - Metoda pozorování v rámci chování lidí u linky. Jaké jste identifikoval nevhodné chování? Jak jste realizoval proces pozorování, jaké jste si definoval kritéria? Zodpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO