TMELENÍ CEMENTOVÉ DESKY AQUAPANEL A NÁSLEDNÉ TAHOVÉ VLASTNOSTI TMELENÉHO SPOJE

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022-08-31
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Czech Journal of Civil Engineering
Altmetrics
Abstract
Tento článek představuje výzkum zabývající se problematikou tmelení materiálů na bázi cementu a tahovými vlastnostmi tmelené spáry. Pro potřeby výzkumu prezentovaného v tomto článku je vybíráno několik druhů použitých materiálů. Jako podkladní materiál je vybrána cementová deska Aquapanel, dále jsou vybrány tmely a to konkrétně jeden zástupce tmelů akrylových a jeden zástupce tmelů polyuretanových. Ke zvoleným tmelů pak jsou použity primery, jež jsou zvoleny na základě doporučení výrobce. Z těchto materiálů jsou vyhotovena zkušební tělesa, které se po řádném vytvrzení a nakondiciování dále zkouší. Zkoušky probíhají podle postupů stanovených evropskou normou ČSN EN ISO 8340. Na základě výsledků zkoušky, lze ke tmelení podkladního materiálu prezentovaného v tomto výzkumu doporučit pouze tmel polyuretanový. Akrylový tmel vykazuje přílišná poškození po vystavení působení zkoušek.
This article presents research dealing with the issue of sealing cement-based materials and the tensile properties of the sealed joint. Several types of materials used are selected for the research presented in this article. Aquapanel cement board is chosen as the base material, then sealants are selected, namely one representative of acrylic sealants and one representative of polyurethane sealants. Primers are used for the selected sealants, which are selected on the based of the manufacturer's recommendations. Test specimens are made of these materials, which are further tested after proper curing and conditioning. The tests are performed according to the procedures set by the European standard ČSN EN ISO 8340. Based on the test results, only polyurethane sealant can be recommended for sealing the base material presented in this research. Acrylic sealant shows excessive damage after testing.
Description
Citation
Czech Journal of Civil Engineering. 2022, vol. 8, issue 1, p. 7-12.
https://doi.org/10.51704/cjce.2022.vol8.iss1.pp7-12
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Citace PRO