Uživatelské rozhraní pro rychlou opravu automatických přepisů textu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Cieľom tejto bakalárskej práce je navrhnúť a implementovať webové užívateľské rozhranie pre kontrolu a opravu výstupov OCR, ktoré bude vhodné pre mobilné a dotykové zariadenia. Užívateľské rozhranie využíva varianty výstupu OCR, ktoré môže užívateľ použiť na modifikáciu rozpoznaného textu. Rozhranie je implementované v jazyku JavaScript s využitím frameworku Vue JS. Pre serverovú časť je použitý balíček XAMPP. Pre komunikáciu medzi užívateľským rozhraním a serverom je použitý nástroj Axios. Vytvorené rozhranie umožňuje užívateľom rýchlo a jednoducho opraviť výstupy OCR, či už na počítači alebo na mobilnom zariadení.
The aim of the present bachelor thesis was to design and implement a web user interface for checking and correcting OCR outputs which will be suitable for mobile and touchscreen devices. The user interface uses the OCR output variants that the user can use to modify the recognized text. The interface is implemented in JavaScript using the Vue JS framework. XAMPP package is used for the server part. The tool Axios is used for communication between the user interface and the server. The created interface allows users to quickly and easily correct the OCR outputs, either on a computer or on a mobile device.
Description
Citation
SZEPSI, P. Uživatelské rozhraní pro rychlou opravu automatických přepisů textu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
prof. Ing. Adam Herout, Ph.D. (předseda) doc. Ing. František Zbořil, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Bidlo, Ph.D. (člen) Ing. Zbyněk Křivka, Ph.D. (člen) Ing. Zdeněk Materna, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-08-22
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm D. Otázky u obhajoby: Jaká byla zpětná vazba z testování programu? Je možné v textu provádět i jiné než navrhované záměny?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO