Klasifikace způsobilosti pilota z pohledu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Referee
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá klasifikací úrovně odbornosti pilota a leteckých manévrů z pohledu očí. Cílem je poskytnout další cenný nástroj pro hodnocení pilotáže leteckými instruktory~a~poskytnout tak zpětnou vazbu trénovaným pilotům. Tato myšlenka je založena na základě výsledků relevantních studií, které objevily korelaci mezi užíváním efektivních skenovacích vzorů a doménové výkonnosti. V této práci jsou uvažovány dvě třídy odbornosti --- piloti a nováčci.     Tato práce využívá běžné metriky pro analýzu pohledu očí. Dále jsou v této práci využity klasifikační techniky strojového učení. Metoda podpůrných vektorů je využita pro klasifikaci úrovně způsobilosti, zatímco pro klasifikaci leteckých manévrů jsou využity skryté Markovovy modely. Výsledkem práce je vysoce přesná klasifikace úrovně odbornosti pilot a dobrá schopnost rozeznat individuální letecké manévry provedené piloty.
This work deals with the classification of pilot proficiency level and basic flight maneuvers from gaze. The goal is to provide additional valuable tool for aviation instructors to evaluate proficiency of pilot students and provides them with feedback. This idea is based on results of numerous relevant studies, which discovered correlation between effective scanning patterns and domain performance. This thesis considers two proficiency levels~---~amateur and experienced.      This work utilizes common analysis metrics of visual scanning and machine-learning classification techniques. The Support Vector Machine algorithm is used for the proficiency classification and Hidden Markov Models are utilized in basic flight maneuvers classification. The result of this thesis is a high accuracy proficiency classification and good ability to distinguish between individual basic flight maneuvers performed by pilots.
Description
Citation
RUTA, D. Klasifikace způsobilosti pilota z pohledu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Počítačové vidění
Comittee
prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík, dr. h. c. (předseda) doc. Ing. Martin Čadík, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vítězslav Beran, Ph.D. (člen) Ing. Roman Juránek, Ph.D. (člen) Ing. Zbyněk Křivka, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Milet, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-20
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B. Otázky u obhajoby: Why did you removed the flight phases as LOC Capture, GS Capture, ILS Approach, etc. from classification process.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO