Konstrukce magnetické vrtačky

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Diplomová práce je zaměřena já specifický druh vrtacích strojů, magnetické vrtačky. Tyto stroje jsou specifické pro svoji magnetickou základnu a jsou vhodné pro obrábění především magnetických materiálu, ale vhodným příslušenstvím, lze obrábět i ty nemagnetické. První část práce začíná popisem jednotlivých částí magnetické vrtačky, konstrukčním řešením a přehledem příslušenství. Druhá část práce řeší samotný návrh vrtačky. Jsou definovány řezné podmínky pro 20mm spirálový vrták a 60mm korunový vrták. Dle řezných podmínek je zvolený motor. Návrh převodovky, výběr ložisek a celého uspořádání v převodové skříní. Příloze práce jsou přiložený podrobné výpočty ozubení, 3d model, výkres sestavy a dvou dílů.
The thesis is focused on a specific type of drilling machines, the magnetic drills press. These machines are typical for their magnetic base and are used mainly to machine magnetic materials, nonetheless, with suitable accessories, also the non-magnetic materials can be machined. The first part of the thesis begins with a description of the individual parts of the magnetic drill, their types and an overview of the accessories. The second part of the thesis contains the design of the drill itself. Cutting conditions for a 20mm twist drill and a 60mm annular cutter are defined. Based on the cutting conditions the motor is selected, then the design of a gearbox, selection of bearings and the whole assembly of the gearbox is described. Calculations of gearing, 3d model, drawing of assembly and two parts are attached with the thesis.
Description
Citation
JUN, L. Konstrukce magnetické vrtačky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
Dr. h. c. prof. Ing. Ĺubomír Šooš, PhD. (předseda) prof. Ing. Zdeněk Kolíbal, CSc. (místopředseda) doc. Ing., Dipl.-Ing Michal Holub, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Marek, Ph.D. (člen) Ing. Jan Vetiška, Ph.D. (člen) Ing. Jan Vlček (člen)
Date of acceptance
2022-06-22
Defence
Student prezentuje svoji práci. Následuje přečtení posudků a student odpovídá na otázky oponenta. Komise se dodatečně ptá na: - výkresovou dokumentace - použitý magnet v zařízení, - bezpečnost provozu, - řízení pohonu, - pojíždění vrtačky, - možnosti uložení vrtačky.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO