Výroba náhradního dílu plynové rukojeti s využitím 3D tisku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cieľom bakalárskej práce je výroba náhradného a variantného dielu plynovej rukoväti motocyklu pomocou 3D tlače. Teoretická časť je zameraná na charakteristiku metód FDM a DLP použitých v praktickej časti, charakteristiku materiálov a úprav finálnych výtlačkov. V praktickej časti je popísaný návrh modelov, technologický rozbor, kontrola s MKP, samotná výroba a zhodnotenie výsledkov.
The aim of the bachelor thesis is the construction of replaceable and variant part of a motorcycle accelerator handle using 3D printing technologies. The theoretical section of thesis focuses on characterisation of methods FDM and DLP, which are used in the practical section, and characterisation of materials and adjustments of final prints. The design of models, technological analysis, verification with FEM, the process itself and evaluation of results is described in the practical section.
Description
Citation
VACH, P. Výroba náhradního dílu plynové rukojeti s využitím 3D tisku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Zbyněk Studený, Ph.D. (místopředseda) Ing. Oskar Zemčík, Ph.D. (člen) Ing. Aleš Jaroš, Ph.D. (člen) Ing. Jan Sedláček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-22
Defence
Bakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Proč nejsou rozlišeny tahové zkoušky pro podélný a příčný směr? částečně zodpovězeno 2. Co přinesla analýza metodou konečných prvků? částečně zodpovězeno 3. Z čeho byly zadány vstupní parametry při MKP analýze? zodpovězeno Otázky členů komise byly částečně zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO