Konstrukce robotického obkladače stěn

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem diplomové práce je návrh konstrukce robotického obkladače stěn. Rešeršní část práce se skládá ze dvou pasáží. První pasáž shrnuje jak základní znalosti z průmyslové robotiky, tak již realizovaná řešení robotických obkladačů. Druhá pasáž se zabývá popisem procesu manuálního obkládání zdí. Informace získané rešerší byly aplikovány v systémovém rozboru problematiky. Ze 3 návrhových variant byla pomocí multikriteriální analýzy vybrána vítězná varianta, která byla konstrukčně zpracována. Součástí práce je zároveň i návrh řízení robotu a popis pracovního postupu robotického obkladače. Na závěr práce byla zhodnocena ekonomičnost konstrukce robotu a výhodnost automatizace procesu obkládání zdí.
The goal of this diploma thesis is the design of a new robotic wall tiler. The research part of the thesis consists of two parts. The first part encompasses basic principles of industrial robotics and of already designed robotic wall tilers. The second part describes the process of manual wall tiling. The information acquired from this research has been applied in the systemic analysis of the problem. From three proposed variants, one has been chosen for further design work. The thesis also includes a proposal of robot control and a description of robot’s work procedure. In the end, the robot, and the process of automation of wall tiling were economically analysed.
Description
Citation
DOSTÁL, P. Konstrukce robotického obkladače stěn [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Petr Kolář, Ph.D. (předseda) doc. Ing., Dipl.-Ing Michal Holub, Ph.D. (místopředseda) Ing. Tomáš Marek, Ph.D. (člen) Ing. Jan Vetiška, Ph.D. (člen) Ing. Jan Vlček (člen) Ing. Radek Vlček (člen)
Date of acceptance
2022-06-20
Defence
Student prezentuje svoji práci. Následuje přečtení posudků a student odpovídá na otázky oponenta. Komise se dodatečně ptá na: - zajištění stále pozice obkladačky po nalepení, - stíraný nadměrného adheziva a jeho odvádění, - kontrolu zatížení robota, - přestavení koncového efektoru pro různé velikosti a navazující komplikace, - rychlost tuhnutí adheziva a následné čistění uschlé hmoty, - způsob tvorby vakua, - vhodné prostředí použití, - průměr trysky a plynoucí nevýhody.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO