Telepresence v Microsoft HoloLens

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Digitalizace světa umožnila mnoha lidem pracovat pohodlně z domova. Nepříznivý vývoj epidemie koronaviru a s ním spojené restrikce zapříčinily nárůst počtu takto pracujících lidí, což způsobilo zvýšený zájem o nástroje umožňující vzdálenou komunikaci. Tato práce se zabývá dalším potencionálním stupněm vzdálené komunikace - telepresencí. Cílem této práce je navrhnout a vytvořit systém telepresence v rozšířené realitě. Osoba, účastnící se vzdálené komunikace, je snímána zařízením Azure Kinect, který obrazová data převádí kabelem do počítače. V počítači jsou data zpracována, vykreslena a pomocí funkcionality Holographic Remoting přenesena přes lokální síť do brýlí Microsoft Hololens 2.
Digitizing the world allows many people to work comfortably from home. The unfavorable development of the coronavirus epidemic and the associated restrictions caused an increase in the number of people working this way, which has also meant an increased interest in tools enabling remote communication. This work deals with another potential stage of the remote communication - telepresence. The aim of this work is to design and create the telepresence system in augmented reality. The person involved in the remote communication is captured by the Azure Kinect device, which transfers the image data to the computer through a cable. The data is processed, plotted on the computer and transferred into the Microsoft Hololens 2 glasses via the local network using the Holographic Remoting functionality.
Description
Citation
ŠEBESTA, O. Telepresence v Microsoft HoloLens [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
prof. Ing. Adam Herout, Ph.D. (předseda) doc. Dr. Ing. Otto Fučík (místopředseda) Ing. Vítězslav Beran, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Burget, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Lukáš Holík, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-13
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm D. Otázky u obhajoby: Jaké technické nebo principiální problémy jste musel řešit při vývoji Vašeho řešení? K čemu konkrétně je Vaše aplikace vhodná a co by bylo potřeba ještě dopracovat, aby bylo její použití uživatelsky efektivní?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO