Dotazování nad RPM balíky

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Cílem této práce je vytvořit nástroj umožňující efektivně získávat data o RPM balících a dotazovat se jak na data jednotlivých balíků tak na vztahy, které mezi nimi existují. Nástroj musí být schopen předčit dosavadní rychlost dotazování existujících nástrojů a dovolit snadné rozšíření o ukládání dalších dat nebo vztahů. Další z požadovaných funkcí je vizualizace výsledků podle nastavení uživatele nebo poskytnutí výsledku v strojově zpracovatelném formátu.
The goal of this thesis is to create a tool allowing effective retrieval of data about RPM packages and perform queries both about their data and the relations which exist between them. The tool has to be able to outperform the speed of currently existing tools and allow easy extension for the preservation of more data or relations. Another required feature is a visualization of results according to user settings or providing of results in machine-readable format.
Description
Citation
KORBAŘ, T. Dotazování nad RPM balíky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Informační technologie
Comittee
prof. Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Ondřej Ryšavý, Ph.D. (místopředseda) Ing. František Grézl, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Martínek, Ph.D. (člen) Dr. Ing. Petr Peringer (člen)
Date of acceptance
2022-06-13
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm C. Otázky u obhajoby: Proč jste nevyužil modul PLY (Python Lex-Yacc)? Uveďte výslednou gramatiku vašeho dotazovacího jazyka (nebo alespoň dostatečný úryvek).
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO