Aplikace pro nahrávání a přehrávání diskrétního stavového grafu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Cílem této práce je vytvořit balíček nástrojů pro integrační testování C++ systémů na základě stavových diagramů. Všechny komponenty balíčku jsou od sebe oddělené a umožňují snadnou výměnu za jinou. Součástí tohoto balíčku je knihovna definující vytváření a přechody stavového diagramu. Dalším nástrojem je rozhraní pracující nad touto knihovnou, které zaznamenává přechody stavů za běhu systému. V rámci testů se uložené přechody porovnávají s etalonem. Etalon je běh systému, který pro dané vstupy považujeme za správný. Další částí je program na samotné porovnávání a skript sloužící k automatizaci testů. Vytvořený systém byl otestován v rámci partnerské společnosti.
The aim of this work is to create a framework for integration testing of C++ systems based on their state diagrams. One part of the framework is a library defining the creation and transitions of a state diagram. Another part is an interface working on this library, that records state transitions in a run of a system. Records are then compared with an etalon. Etalon is the run of the system, that we consider as correct for a given set of inputs. The last part is an application for comparing state transitions and a script for test automation. The created system was tested within a partner company.
Description
Citation
MELKUS, J. Aplikace pro nahrávání a přehrávání diskrétního stavového grafu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. RNDr. Pavel Smrž, Ph.D. (předseda) doc. RNDr. Jitka Kreslíková, CSc. (místopředseda) Ing. Ivana Burgetová, Ph.D. (člen) Ing. Aleš Smrčka, Ph.D. (člen) Ing. Josef Strnadel, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-16
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B. Otázky u obhajoby: Jak jste získal z programu v C++ stav? Provádí programátor "anotaci" zdrojového kódu? Jak probíhá generování grafu? Co je výsledkem testování v rámci běhu aplikace?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO