Řízení spalovacího motoru v prostředí LabView

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá řízením vznětového spalovacího motoru. Cílem práce bylo na základě zpracované rešerše vypracovat přehled způsobů řízení vznětových spalovacích motorů, vypracovat algoritmus pro řízení šestiválcového vznětového motoru a následně jej naprogramovat v prostředí LabView. Práce popisuje i kalibraci snímačů a řídicí jednotky motoru. Závěrem byl algoritmus vyzkoušen pomocí naprogramovaného generátoru signálů a osciloskopu.
This thesis deals with the control of a diesel internal combustion engine. The aim of the thesis was to make a methods overview of diesel internal combustion engines control, to develop an algorithm for a six-cylinder diesel engine control and then to program it in the LabView environment. The thesis also describes the calibration of sensors and engine control unit. The algorithm was tested using a programmed signal generator and an oscilloscope.
Description
Citation
ADAMEC, V. Řízení spalovacího motoru v prostředí LabView [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Lubomír Klimeš, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Koláček (člen) Ing. Jan Klimeš (člen) Ing. Vojtěch Trusík (člen)
Date of acceptance
2022-06-20
Defence
Student seznámil komisi s výsledky závěrečné práce. Následně odpovídal na otázky oponenta. Otázky oponenta: 1) Proč obvod na obr. 14 nepoužívá Zenerovu diodu nebo operační zesilovač zapojený jako sledovač? Hodnocení: Zodpovězeno 2) Proč byl z hodnot získaných při kalibraci snímače teploty dopočítán odpor a pro řízení nestačilo napětí a jak byla zahrnuta výrobní tolerance rezistorů v obvodu? Hodnocení: Zodpovězeno 3) Proč byly použity dvě FPGA smyčky u řídicího algoritmu? Hodnocení: Zodpovězeno 4) Proč byly využity zrovna 4 logické jedničky po sobě při zpracování signálu ze snímače otáček? Hodnocení: Zodpovězeno 5) V grafu na obr. 42 je počet otáček od startu, jak tyto otáčky byly vyhodnocovány v algoritmu a jak bylo ošetřeno přetečení proměnné, aby si algoritmus nemyslel, že je znovu na startu motoru? Hodnocení: Zodpovězeno Další otázky k závěrečné práci: 6) Měl jste vztah k programování a mechatronice před vypracováním závěrečné práce? Hodnocení: Zodpovězeno 7) Jak by se Vaše schéma změnilo, pokud byste použil jiný motor (s jiným počtem válců)? Hodnocení: Zodpovězeno 8) Jaké informace o motoru jste potřeboval k vypracování Vašeho schématu? Hodnocení: Zodpovězeno 9) K jakému závěru jste došel u zmíněného chipování motorů? Hodnocení: Zodpovězeno 10) Vstupní údaje do kalibrace (tlak, teplota) se berou z motorové jednotky, dalších snímačů, nebo kde? Co by se stalo, kdyby snímač ukazoval špatnou hodnotu/nebyl funkční? Jak by tuto chybu zaznamenal řidič? Hodnocení: Zodpovězeno 11) Zabýval jste se i přínosy Vašeho řešení po optimalizaci a zavedením do provozu? Hodnocení: Zodpovězeno 12) Jak bylo řešeno filtrování hodnot ze snímačů? Zkoušel jste do těchto filtrů pouštět i nějaký rušivý signál? Hodnocení: Zodpovězeno 13) Využil jste efektivitu a rychlost FPGA ve Vašem řešení? Hodnocení: Zodpovězeno 14) Při reálném použití by se musela použít nějaká sofistikovanější jednotka. Byl by problém z přenosem tohoto programu? Hodnocení: Zodpovězeno 15) Bylo by možné po kompilaci kód dále upravovat? Jak dlouho trvala kompilace? Hodnocení: Zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO